Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 15 of 15 (0.042 secs)
You searched for: publisher:"Maynila : J. Martinez"
[texts]Catua tuang buhay na uliran ng̃ totoong pag-ibig sa Dios na guinaua nang Santong si Job : na ito, I, hinang̃o sa libro sagrada - Magboo, Nemesio

Keywords: Bible
Downloads: 34
[texts]Caaua-auang buhay nang magsusugal at nacamumuhing asal ng lasing - Dilag, Juan
In Tagalog
Keywords: Gamblers; Alcoholics
Downloads: 85
[texts]Ang casaysayang guintó : ́ang uriáng pagkakakilanlan kung aling Iglesia ang tunay na gumaganap sa lahat nang ipinaguutos ni Cristo - Angkiko, Agustin L

Keywords: Catholic Church; Tagalog language
Downloads: 156
[texts]Simoy ng̃ kabayanan at kabunducan - Mañibo, Joaquin
In Tagalog
Keywords: Tagalog language; Riddles, Tagalog
Downloads: 196
[texts]Panaguinip ng̃ pag-ibig [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Tagalog drama (Comedy); Tagalog literature
Downloads: 123
[texts]Novena nang mahal na Cruz, na sinasamba sa bayan ng Bauang , hucuman nang Batang̃an
In Tagalog
Keywords: Catholic Church; Novenas; Meditations
Downloads: 115
[texts]Caaua-auang buhay nang magsusugal at nacamumuhing asal ng lasing [microform] - Dilag, Juan
In Tagalog
Keywords: Gamblers; Alcoholics
Downloads: 100
[texts]Novena sa maluwalhating amaʻt doktor at ilaw nang santa iglesia na si San Agustin - Serrano, Juan
Originally written in Spanish
Keywords: Novenas
Downloads: 93
[texts]Tibag [microform] : ò ang pagcaquita ñg emperatriz Elena sa cruz na guinamatayn ni Jesus - Cruz, Fruto
Microfilm no. 7
Keywords: Jesus Christ; Tagalog drama
Downloads: 172
[texts]Casaysayan nang pagdalao sa mg̃a may saquit at pagtulong sa mabuting pagcamatay na hinang̃o sa centellas de bien morir at iba pang libro at casulatan ang mang̃a ilang aral at panalang̃an na dapat basahin sa mang̃a maysaquit : may lubos na pahintulot
In Tagalog
Keywords: Sick; Church work with the sick
Downloads: 132
[texts]Búhay na pinagdaanan nang tatlong binatang magcacaibigan na si Arturo, Lauro at Rosalio at nang isang dalaga na si Perpetua sa Bayang Betania sa cahariang Egipto

Keywords: Tales; Tagalog language
Downloads: 83
[texts]Vocabulario Pampango-Tagalog-Inglés [microform] - Dimalanta, Gavino
Microfilm no. 9
Keywords: Pampanga language; Spanish language; Tagalog language; English language
Downloads: 1,159
[texts]Vocabulario Pampango-Tagalog-Inglés : compendio del Tagalog-Castellano-Inglés - Dimalanta, Gavino

Keywords: Pampanga language; Spanish language; Tagalog language; English language
Downloads: 904
[texts]Pagcabunyi nang mahal na sta. cruz [microform] : o ang pananalo ng̃ emperador heraclio sa haring cosroas sa persia, at pagcasauli ng̃ mahal na sta. cruz, sa bundoc nang calvario - Cruz, Fruto
Microfilm no. 7
Keywords: Tagalog drama
Downloads: 187
[texts]Ito, I, caguila-guilalas na sucat pag-aliuan nang sino mang ibig manariuang puso sa pagcalooy [microfilm] - American Philosophical Society. Library
Includes bibliographical references
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 89
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
michigan_books

Related mediatypes

texts